Pisana riječ

Helsinški parlament građana Banja Luka je nedavno “otvorio” svoju Feminističku online turu grada Banjaluke kroz čiji obilazak ćete moći upoznati žensku istoriju ovog grada, obilježenu borbama, zabranama, upornošću, hapšenjima, nedozvoljenim ljubavima, protestima…
U emisiji "Nazivi ulica, spomenici (h)istroijkosg revizionizma", možete saznati više informacija o izmjenama naziva ulica u Banjoj Luci i Prijedoru kroz ideološki, nacionalni i kulturološki kontekst.
Nastavak priče o propasti banjalučkih preduzeća i procesu privatizacije koju su pratile velike afere.
Nastavak priče o propasti banjalučkih preduzeća i procesu privatizacije koju su pratile velike afere.
Biće da je tamo nekih godina "išla" tv -emisija sa zadatkom da na popularan način približi proces privatizacije. U eteru "vaučeri", "akcije", "strateška privatizacija" i još mnogo toga.
Prvi višestranački izbori u Bosni i Hercegovini, održani 18. novembra 1990. godine, donijeli su, kako je poznato, ubjedljivu pobjedu etno-nacionalnih političkih stranaka.
Gotovinska prodaja državnog kapitala u banjalučkim preduzećima počela je 2000. godine i od tada je privatizovano 131 preduzeće. Preduzeća su prodana za 1,4 milijarde maraka, a najveći procenat prodatog odnosi se na privatizaciju 15 strateških preduzeća.