Forum Ziviler Friedensdienst e. V. – forumZFD

Forum Ziviler Friedensdienst e. V. – forumZFD (Forum civilna mirovna služba) je njemačka organizacija koja je osnovana 1996. godine.

Ona obučava i šalje mirovne stručnjake u konfliktne regije gdje rade zajedno sa lokalnim partnerima u cilju promoviranja mirnog suživota i nenasilnog rješavanja konflikata.

Na Zapadnom Balkanu fokus je na projektima u oblasti suočavanja sa prošlošću, kulture sjećanja i mirovnog obrazovanja. To uključuje podršku civilnom društvu i jačanje kapaciteta medija u cilju konstruktivnijeg pristupa suočavanju sa prošlošću.

forumZFD smatra da je regionalni pristup vrlo važan za proces suočavanja sa prošlošću i  pomirenja na Zapadnom Balkanu, te zbog toga aktivno i blisko sarađujemo sa lokalnim partnerima na nacionalnom i regionalnom nivou.