Društvena Istorija Banjaluke rezultat je rada nekoliko aktivistkinja i aktivsta, političkih i društvenih radnika iz Banjaluke, koji su 2016. godine započeli prikupljanje usmenih istorija Banjalučanki i Banjalučana a koji su za vrijeme rata bili u Banjaluci ili su protjerani iz nje. Postojeća arhiva nije konačna i proširivaće se sa novim usmenim istorijama kao i drugim sadržajem (transkriptima, tekstovima, fotografijama, video materijalom). U planu je da ovaj sajt posluži kao digitalna platforma za sve informacije koje nam omogućavaju da se ponude drugačija sjećanja na ovaj grad i/ili uporede sa dominantnim narativom. Cilj je da ova arhiva svjedočanstava bude važna alatka za sve one koje zanima univerzalna tematika rata i mira, tranzicija, prošlost i budućnost ovog grada, u akademiji, javnom životu, aktivizmu i umjetnosti, jer ako «hoćemo društvenu promjenu, treba početi tamo gdje je društvo». Zato pozivamo sve zainteresovane da nam se jave i da zajedno razotkrivamo društvenu istoriju grada Banjaluke.

— Tim —

Milica Pralica

Projekt koordinatorica

Tamara Šmidling

Saradnica i ispitivačica

Tamara Miščević

Istraživačica

Nevena Zelenika

PR i social media manager

Dražana Lepir

Saradnica i ispitivačica

Danijela Majstorović

Saradnica i ispitivačica

Zoran Vučkovac

Saradnik i ispitivač