Paskulina ciglana

Paskulina ciglana bilo je ime koje je dao Emerih Paskolo, jedan od najbogatijih banjalučana u periodu između dva svjetska rata. U njegovom vlasništvu bili su i hotel Bosna, kao i porodinčna vila zvana Vila Paskolo.

Poslije Drugog svjetskog rata, 1947. godine, većinu objekata komunisti su nacionalizovali i stavili pod demokratsku kontrolu radnika. Vila je ostala u vlasništvu porodice Paskolo, a 2010. godine proglašena je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine koji trenutno propada.

Nakon zemljotresa 1969. godine Ciglana je srušena, a kasnije su na njenom mjestu izgrađene barake u koje su smještena razna preduzeća i ustanove. Tu su bili i razni klubovi i udruženja radnika poput radio kluba ”Nikola Tesla”, računarskog kluba ”Kosmos”, Udruženja vazduhoplovnih mehaničara itd. U prostorijama ”Narodne tehnike” osamdesetih godina održavani su i prvi informatički kursevi u Banjoj Luci.

Nakon rata 90ih većina tih preduzeća su propala kroz proces privatizacije, ali u barakama su i dalje ostale samo neke firme. U Vili Paskolo je nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma bio smješten britanski konzulat koji je tokom demonstracija protiv NATO bombardovanja SRJ bio uništen. Nakon tih demonstracija Vila više nije obnavljana.

Danas se na tom području nalaze novi stambeni objekti i kafić po imenu ”Ciglana”. Ovo područje je u planu izmjene, ali se još ne zna tačno šta će se tu graditi.

Facebook
Twitter
LinkedIn