Novine ”Glas”

Novine ”Glas” (danas ”Glas Srpske”) prvi put su izašle 31. jula 1943. godine pod imenom ”Glas narodno-oslobodilačkog pokreta u Bosanskoj Krajini”. Dan ranije odštampan je prvi broj ”Glasa” kod Drvara u kući porodice Tadić. U prvom broju pisano je o uspjesima Saveznika u borbi protiv fašizma, prije svega Crvene Armije, kao i o domaćim izdajnicima koji su prešli na stranu okupatora u borbi protiv komunizma. Ovdje je štampan i izvještaj o partizanskom oslobođenju Prnjavora.

Tokom rata ”Glas” postaje organ narodno-oslobodilačkog fronta za okrug Banja Luku. Od 1945. godine do 1951. godine ”Glas” izlazi kao organ Oblasnog narodnog fronta, a od 1953. godine do 1955. godine izlazi kao organ Socijalističkog saveza radnog naroda pod nazivom ”Banjalučke novine”. Od 1955. godine do 1963. godine izlazi pod naslovom ”Krajiške novine”, a od tada ponovo izlazi pod imenom ”Glas”.

Prvu redakciju Glasa činili su revolucionari Skender Kulenović, Ilija Došen, Đuro Pucar Stari, Rada Vranješević, Vilko Vinterhalter, Osman Karabegović i Boško Šiljegović. U Dvorištu firme u Banjoj Luci i danas se nalazi spomenik ovim herojima. 1968. godine je na kući porodice Tadić postavljena spomen ploča povodom proslave 25 godina od štampe prvog lista. Ova ploča je uništena 1995. godine od strane nacionalista.

”Glas” je kroz svoju istoriju organizovao brojne kulturne manifestacije, a jedna od njih je manifestacija za izbor deset najboljih sportista Bosanske Krajine. Ovaj događaj prvi put se organizovao 1955. godine. Jedni od poznatih saradnika ”Glasa” bili su Branko Ćopić i Limun Papić. „Glas“ je 1969. godine odlikovan Ordenom zasluga za narod sa srebrnim zracima.

Iako je osnovan od strane partizana, a kasnije egzistirao kao organizacija udruženog rada, 1992. ”Glas” dobija potpuno novu sudbinu . Na početku sukoba do tada koalicionih partnera u Bosni i Hercegovini, (SDS, SDA, HDZ) počinje izlaziti kao dnevni list i mijenja ime u ”Glas srpski”. Osnivač ovih novina bila je skupština Republike Srpske (RS) i pod ovim imenom izlazi do 2003. godine, kada mijenja ime u ”Glas Srpske”. Sa smanjivanjem uloge pisanih medija ”Glas” postaje teret za vlast pa se pristupa privatizaciji.

Vlada RS u januaru 2008. godine dala je saglasnost za privatizaciju preduzeća “Glas Srpske”, “Glas srpski – Grafika” i Glas srpski – Trgovina”, a novi vlasnik postao je Konzorcijum “Integral inženjering – Dnevne nezavisne novine”. Privatizacija je izvršena u aprilu 2008. godine. Novine „Glas Srpske“ danas zapošljava 95 radnika, a s obzirom na tešku stiuaciju u izdavaštvu ne samo u BiH nego i u svijetu njegova budućnost je neizvjesna.

Facebook
Twitter
LinkedIn