Džamija Arnaudija

Arnaudija, jedna od starih banjalučkih džamija, ponovo će biti otvorena kao obnovljeni simbol grada. Iako je vijekovima bila tu kao jedan od vjerskih objekata u Banjoj Luci simbolišući jedinstvo brojnih religija u ovom gradu, Arnaudija je srušena 1993. godine od strane VRS. Brojni građani sjećaju se ove stare džamije, a nakon rušenja njeni dijelovi pronađeni su čak u rijeci Vrbas.

Džamija Arnaudija bila je izgrađena je u klasičnom osmanlijskom stilu. Pripadala je svojim stilskim i tipološkim karakteristikama grupi jednoprostornih džamija sa kupolom i tri kupolice. Stara česma na ulazu u džamijsko dvorište, nije služila samo vjernicima već i stanovnicima cijele regije. Turbe, munaricu i česmu su napravili isti majstori koji su sagradili džamiju. Česma, munarica, dvije kapije i haremski zid su bili napravljeni od pravilnih kamenih klesanaca. U turbetu su bila dva drvena sarkofaga prekrivena zelenom čohom. Tu su počivali osnivač džamije Hasan-efendija i njegova žena.

U junu 2003. godine počela je obnova Arnaudija džamije. Također je obnovljena stara džamijska česma i kapija. Džamija je ponovo otvorena 7. maja 2024.

Facebook
Twitter
LinkedIn